Դասընթացներ

Կիսվել

Տվյալների բազաների կառուցում - Access, SQL, MySQL

 

Ինֆորմացիոն համակարգերի կառուցում` տվյալների բազաների հիման վրա: Տեխնիկական և ծրագրային սպասարկում: Կուրսը ներառում է համակարգչի ապարատային սիստեմայի ուսումնասիրություն և տեղադրում, ծրագրերի շահագործում, թերությունների վերացում, հակավիրուսային ծրագրերի ստեղծում:

Դասընթացը ներառում է`

SQL COURSE CONTENT
1. SQL - Overview
2. SQL - RDBMS Concepts
3. SQL - Databases 
4. SQL - Syntax
5. SQL - Data Types 
6. SQL - Operators 
7. SQL - Expressions 
8. SQL - Create Database 
9. SQL - Drop Database 
10. SQL - Select Database
11. SQL - Create Table 
12. SQL - Drop Table 
13. SQL - Insert Query 
14. SQL - Select Query
15. SQL - Where Clause
16. SQL - AND & OR Clauses 
17. SQL - Update Query
18. SQL - Delete Query 
19. SQL - Like Clause 
20. SQL - Top Clause
21. SQL - Order By 
22. SQL - Group By 
23. SQL - Distinct Keyword
24. SQL - Sorting Results
Advanced SQL
1. SQL - Constraints
2. SQL - Using Joins 
3. SQL - Unions Clause
4. SQL - NULL Values
5. SQL - Alias Syntax 
6. SQL - Indexes
7. SQL - Alter Command 
8. SQL - Truncate Table
9. SQL - Using Views
10. SQL - Having Clause
11. SQL - Transactions 
12. SQL - Wildcards
13. SQL - Date Functions
14. SQL - Temporary Tables 
15. SQL - Clone Tables
16. SQL - Sub Queries 
17. SQL - Using Sequences
18. SQL - Handling Duplicates
19. SQL - Injection
20. SQL – USEFUL FUNCTIONS
Education Center՝ եթե որակը կարևոր է: