Դասընթացներ

Կիսվել

Մասնակցելով դասընթացներին, դուք կունենաք մենեջմենթի խնդիրների վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում, կծանոթանաք բիզնեսի արդյունավետ կառավարման գործիքների և մեթոդների հետ ,  կձևավորեք պրակտիկ հմտություններ աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար։

Կուրսը ներառում է՝

Կառավարման էությունը և զարգացման փուլերը
Կառավարման դպրոցները
Կազմակերպության ներքին միջավայր
Ուղղակի ներգործության արտաքին միջավայր
Անուղղակի ներգործության արտաքին միջավայր
Կառավարման գործառույթները
Ա.պլանավորում
Բ.Կազմակերպում
Գ.Մոտիվացիա
Դ.Վերահսկում
Կառավարման մեթոդները
Կառավարչական որոշումներ
Կազմակերպաիրավական ձևերը
Իշխանություն և կառավարման ոճերը
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
Սոցիալական պատասխանատվություն և կազմակերպական կուլտուրա
Մարքեթինգի էությունը և խնդիրները
Բիզնես պլանի կազմում
Կառավարում և առաջնորդում