Դասընթացներ

Կիսվել

Education  Center կրթահամալիրը, երաշխավորելով կրթության բարձր որակ, սիրով հրավիրում է մասնակցելու ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ:

 

ԿՈՒՐՍԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է`

1.Կադրայինգործ (աշխատանքային և քաղաքացիական օրենսգիրք, օրինակելի ձևեր և ձևաթղթեր և այլն)

2.Մարդկային ռեսուրսներ կառավարման էությունը 3.Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացները

4.Աշխատանքի պլանավորում

5.Մարդկային ռեսուրսների զարգացում

6.Աշխատակիցների վարքի կառավարում

7.Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգերը

8.Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի կառուցում:

9.Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում

10.Մարդկային կապիտալում ներդրումների արդյունավետությունը և ռիսկերը

11.Աշխատանքի խթանման համակարգի կառուցում Ձևավորում ենք և անհատական, և խմբային պարապունքներ:

Պարապմունքները շաբաթական 3 անգամ են, դասերը 90 րոպե տևողությամբ:

 

Տևողությունը 2 ամիս: