Դասընթացներ

Կիսվել

Սիրով հրավիրում ենք ձեզ մասնակցելու ԴԻՄԱՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ:

Դասընթացների շրջանակներում ուսուցանվող նյութերը վերաբերում են հետևյալ թեմաներին`

1.Դեմքի կազմություն, դեմքի մոդելավորում, աչքի և դեմքի ձևեր ։

2.Մաշկի տեսակները և նրանց խնամքը։

3.Նկարչություն և գունագիտություն։ Հոնքերի ձևավորում։

4.Դիմահարդարման տեսակներ և ոճաբանություն ։ Նյութերի օգտագործման տեխնիկան։ Դիմահարդարման հիգիենան։

5.Ընդհանուր ոճաբանություն, ժամանակակից ուղղվածություններ։

6.Նկարչություն, գունային համադրություն

7. Հոնքերի ձևավորում, թարթիչների տեղադրում

8. Բնական երեկոյան, ամենօրյա, հարսանեկան, ազգային, արևելյան դիմահարդարում

9. Տարիքային դիմահարդարում (լիֆթինգ էֆֆեկտով)

10. Body art (քարերի, փայլերի օգտագործմամբ),

11. Fashion make-up

 

Տևողությունը 3 ամիս, շաբաթական 3 պարապունք, 1,5 ժամ տևողությամբ:

Կազմակերպում ենք և անհատական, և խմբային պարապմունքներ: