Դասընթացներ

Կիսվել

Հաշվապահական ծառայություններ

 

1.   Կազմակերպությունների և անհատ ձեռներեցների հաշվապահական հաշվառում

2.   Կառավարչական (ծախսերի և եկամուտների) հաշվապահություն

3.   Հարկերի կառավարում և հարկային քաղականության մշակում

4.   Հաշվապահության վարում

5.   Ֆինանսական վիճակի վերլուծություն

6.   Ֆինանսական խորհրդատվություն

 

Հաշվապահական ծառայությունների մատուցման ամսեկան արժեքը կախված է պատվիրատուի`

 

  1. Գործունեության տեսակից

  2. Շրջանառության ծավալներից

  3. Աշխատակիցների քանակից և աշխատաժամանակից

  4. Պատվիրատուին յուրահատուկ գործոններից