Դասընթացներ

Կիսվել

 Ճարտարապետական գրաֆիկա- AutoCAD, ArchiCAD, Revit

 

 

Այս  ծրագրերը օգտագործում են տարբեր ճարտարապետական և նախագծային կազմակերպություններ, ինչպես նաև շինարարական ոլորտների այլ կազմակերպություններ տարբեր շինությունների և կառույցների նախագծման համար, իրենց կոնստրուկցիաների և ենթասիստեմների մոդելավորման  և անալիզի համար:  Ծրագիրը լայն  հնարավորություն է տալիս աշխատելու  շերտերի  հետ: Ծրագրի  ընթացիկ  վերսիան իր մեջ ներառում է  գործիքների  ամբողջ  համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս իրականացնել եռաչափ  կոմպլեքս մոդելավորում: