Դասընթացներ

Կիսվել

ՏՈՒՐԻԶՄԻ    ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 

Այսօր տուրիզմը համաշխարհային տնտեսության ամենաարագ զարգացող ճյուղն է: Այն շատ մեծ հասկացություն է, որն իր մեջ ներառում է մի շարք խոշոր արդյունաբերություններ (հյուրանոցային, ավտոտրանսպորտային, սննդի և  այլն), որոնց զարգացման ու բարգավաճման համար անհրաժեշտ են պատրաստված մասնագետներ: Միջազգային տուրիզմը իր հիմնական ճյուղերով հասկանալու և նրանում առկա որևէ ենթակառուցվածքում գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան գիտելիքներ հետևյալ թեմաներով.

1-ին փուլ՝ ընդհանուր գաղափար

 1. Միջազգային զբոսաշրջություն,, հասկացությունը և դրա զարգացումը: UNWTO- միջազգային զբոսաշրջային կազմակերպություն
 2.  Զբասաշրջության ձևերը, տեսակները, դասակարգումը, հիմնական տերմինները և հասկացությունները
 3. Տուրապրանք կամ տուրարտադրանք
 4. Տուրիզմի իդուստրիան և դրա հիմնական տարրերը 
  1. սննդի ինդուստրիա
  2. տրատսպորտի ինդուստրիա
  3. տուր գործակալություններ և օպերատրականներ
  4. հյուրանոցային ինդուստրիա
 5. Պետական կառավարումը զբոսաշրջության ոլորտում: Զբոսաշրջությունը երեկ և այսօր
 6. ՀՀ-ում զբոսաշրջության զարգացման ուղին և պետական կառավարումը և օրենքները

2-րդ փուլ՝ հյուրանոցային ինդուստրիա և ոլորտում մարդկանց հետ ճիշտ վարվելակարգ

 1. Հյուրանոցների զարգացման կարճ նկարագիր
 2. Հյուրանոցային շուկայի արդի բնութագիրը, հյուրանոցների տեսակները և դասակարգումը
 3. Հյուրանոցների կառուցվածքը, գլխավոր բաժինների նկարագիրը
 4. Հասարակական սննդի ձեռնարկությունների տիպերը, նկարագիրը, անհրաժեշտ պարագաները
 5. Հյուրանոցային տարիֆներ
 6. Միջազգային հյուրանոցային ցանցր
 7. Տեղավորման միջոցների դասակարգումը
 8. Գործարար վարվելակարգի /էթիկայի/ հիմնական կանոնները
 9. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, դրանց դերը հյուրընկալության ոլորտում
 10. Գլոբալ ամրագրման համակարգեր

3-րդ փուլ՝ տուր օպորատրական գործ

 1. Տուր օպերատորների դասակարգումը
 2. Տուր փաթեթի ճիշտ ձևավորման  մեթոդները, նախագծումը և սպասարկման ծրագիրը
 3. Զբոսաշրջիկների սպասարկման հիմնական կարգերը
 4. Փաթեթի ծառայությունների մատակարարները և պայմանագրերի կնքումը
 5. Հյուրանոցների հետ պայմանագրի կնքում
 6. Ավիաընկերությունների հետ պայմանագրի կնքում
 7. Ավտոտրանսպորտային կազմակերպությունների հետ պայմանագրի կնքում
 8. Սննդի կազմակերպությունների հետ պայմանագրի կնքում
 9. Ինիցիատիվ և ռեցեպտիվ օպերատորների միջև պայմանագրի կնքում: Պայմանագիր զբոսաշրջիկների հետ:
 10.  Փաթեթի գնի հաշվարկ

Կուրսի տևողությունը  3  ամիս է: