Դասընթացներ

Կիսվել

Բիզնես Անգլերեն

 

 

Կուրսը նախատեսված է ազատ գործնական շփման համար: Ծրագիրը ներառում է գործարար նամակագրություն, պայմանագրերի կազմում, գործնական հանդիպումների ժամանակ օգտագործվող արտահայտությունների ուսուցում, զեկույցների  /պրեզենտացիաների/   ներկայացում: