Դասընթացներ

Կիսվել

Windows XP, Word, Excel, PowerPoint, Internet 

 

 

Բազային կուրսը հանդիսանում է հիմք սկսնակների համար. օգնում է ձեռք բերել պրակտիկ գիտելիքներ օֆիսային աշխատանքներ կատարելու նպատակով: Բազային կուրսը իր մեջ ներառում է`

 

  1. Ծանոթություն Windows օպերացիոն համակարգի հետ
  2. Word տեքստային խմբագրիչի ուսումնասիրություն (տեքստերի ձևավորում, աշխատանք նկարների և աղյուսակների հետ):
  3. Excel ծրագրի էլեկտրոնային աղյուսակների ուսումնասիրություն (հաշվարկների կատարում, արդյունքների ներկայացում դիագրամների միջոցով, բանկային և հաշվապահական հաշվետվություններ):
  4. Համաշխարհային ինտերնետային ցանցի հիմնական ռեժիմների ուսումնասիրություն, ինֆորմացիայի փնտրում, սեփական էլեկտրոնային փոստի (E-mail) ստացում, զրույցներ CHAT ցանցում:
  5. PowerPoint ծրագրի ուսումնասիրություն:

 

Ուսուցումը կատարվում է Microsoft ֆիրմայի ժամանակակից ուսուցման տեխնոլոգիաների մեթոդով:

 

Ձևավորում ենք և´ անհատական, և´ խմբային դասեր։

 

 

 Փոքրաքանակ խմբերը (2-4 հոգի)  հնարավորություն են տալիս  ապահովել  անհատական մոտեցում  յուրաքանչյուր  ուսանողին։ 

 

Խմբային դասերի կուրսի տևողությունը 2 ամիս է։ Մեկ ամսվա արժեքը 20000 դրամ է։

 

Դասավանդումը իրականացվում է միայն բարձրակարգ մասնագետների կողմից:

Դասընթացի ավարտին տրվում է համապատասխան  վկայական: