Դասընթացներ

Կիսվել

ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 


 Գործավարության դասընթացի տևողությունը 2 ամիս  է: Գործավարության դասընթացի շրջանակներում ուսուցանվող նյութերը վերաբերում են   հետևյալ թեմաներին`

 

 1. Գործավարության հիմունքներ,
 2. Գործավարի պարտականությունները,
 3. Ծանոթացում և աշխատանք փաստաթղթերի հետ,
 4. Փաստաթղթերի և ռեկվիզիտների ձեւակերպում,
 5. Փաստաթղթերի գրանցման կարգ,
 6. Ժողովների կազմակերպում,
 7. Արձանագրությունների կազմում,
 8. Գործնական և պաշտոնական նամակագրություն,
 9. Գործնական հանդիպումների կազմակերպում,
 10. Կադրային գործավարություն,
 11. Արխիվային գործ ,
 12. Կոնֆեդենցիալ գործավարություն.
 13. Համակարգչային գործավարություն,
 14. Գործավարության պրակտիկա:

 

Ձևավորում ենք և անհատական, և խմբային պարապունքներ:

Պարապմունքները շաբաթական 3 անգամ են, դասերը 90 րոպե տևողությամբ: