Դասընթացներ

Կիսվել

ԳԻԴ-ԷՔՍԿՈՒՐՍԱՎԱՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 Գիդ-էքսկուրսավարության  դասընթացների շրջանակներում ուսուցանվող նյութերը վերաբերում են   հետևյալ թեմաներին`

 1. Զբոսաշրջությանն առնչվող օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում, հիմնական հասկացությունները, Զբոսաշրջությունը` որպես մշակույթի և տնտեսության ոլորտ, Էքսկուրսիոն գործի առարկան, պատմությունը և տեսությունը, Էքսկուրսավարի էթիկա, Խոսքի տեխնիկա, կուլտուրա, ոճ, Էքսկուրսավարի իրավունքներն ու պարտականությունները, Հոգեբանություն - խմբերի տեսակները, ձևավորման փուլերը, արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշվելու հմտություն և կոնֆլիկների հարթում
 2. Հայերի ծագումնաբանությունը, Հնագույն պետականությունները Հայկական լեռնաշխարհում
 3. Վանի թագավորություն, Հին հայոց կրոնը և դիցաբանությունը
 4. Walking tour
 5. Հայկական տոներն ու ծեսերը
 6. Երվանդունիներ, Արտաշիսյաններ
 7. Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրություն
 8. ՀՀ աշխարհագրություն – լեռնագրությունը,  քարանձավները, ջրագրությունը
 9. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքները (ԲՀՊՏ-ներ)
 10. Հայոց պատմություն  - Արշակունիներ
 11. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի (պատմությունը, կառուցվածքը, դավանաբանական առանձնահատկությունները)
 12. Հայ դպրության պատմություն
 13. Հայոց պատմություն  - Բագրատունիներ
 14. Հայոց պատմություն  - Կիլիկյան Հայաստան
 15. Հայոց պատմություն – Հայոց ցեղասպանությունը
 16. Հայոց պատմություն  - Հայաստանի I, II, III հանրապետություններ
 17. Հայոց պատմություն - Արցախ
 18. Հայաստանի բուսական և կենդանական աշխարհը
 19. ՀՀ քաղաքներն ու գյուղերը
 20. Հայկական երաժշտությունն ու պարարվեստը
 21. Հայկական կերպարվեստը
 22. Հայկական խոհանոցը և գինեգործությունը Հայաստանում, Ազգագրություն
 23. Ճարտարապետություն – Քաղաքաշինություն, Աշխարհիկ շինությունների ճարտարապետություն
 24. Ճարտարապետություն – Եկեղեցական ճարտարապետություն
 25. Երևան – Էջմիածին (Սուրբ Հռիփսիմե, Սուրբ Գայանե, Մայր Տաճար, Զվարթնոց)
 26. Երևան – Գառնի – Գեղարդ
 27. Երևան – Խոր վիրապ – Նորավանք
 28. Երևան – Սևան (Սևանավանք) – Դիլիջան (Հաղարծին, Գոշավանք)
 29. Երևան – Ծաղկաձոր (Կեչառիս) – Սևան – Հայրավանք – Նորատուս
 30. Երևան – Օշական – Աշտարակ (Կարմրավոր) - Սաղմոսավանք – Հովհաննավանք – Հայոց այբուբենի հուշարձան - Ամբերդ
 31. Երևան – Հառիճավանք – Գյումրի – Մարմաշեն
 32. Երևան – Քարահունջ - Տաթև
 33. Երևան – Օձուն – Սանահին – Հաղպատ

Ներառված են նաև գործնական դասեր:

Դասընթացի ավարտին նախատեսված է քննություն, որի հաջող հանձնման դեպքում կտրվի համապատասխան վկայական:

Ձևավորում ենք և անհատական, և խմբային պարապունքներ: Պարապմունքները շաբաթական 3 անգամ են, դասերը 90 րոպե տևողությամբ: 

Տևողությունը չորս ամիս: