Դասընթացներ

Կիսվել

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

 

 

Հաշվապահական դասընթացը    ներառում է

 

  1. Հաշվապահական հաշվառում
  2. Հարկային օրենսդրություն
  3. Փաստաթղթավորում

 

Հաշվապահական դասընթացը սկսնակների համար բաղկացած է 3 փուլից:

Դասընթացը ներառում է

  • հաշվապահական հաշվառում (ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառում հաշվային պլանի կիրառումով),
  • հարկային օրենսդրություն (բոլոր հարկատեսակները),
  • աշխատանքային օրենսդրություն (կադրային գործ),
  • օրենքներում փոփոխությունների քննարկում,
  • փաստաթղթավորում (սկզբնական փաստաթղթերի լրացում, գրանցամատյաններ և հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվետվություններ),
  • գործնական աշխատանք, որի ընթացքում կազմավորվում է նոր կազմակերպություն (քննարկվում են ստեղծման հետ կապված բոլոր մանրամասները), ընդունվում են աշխատողներ, կազմակերպվում է արտադրություն, (որի հաշվառումն ու վարումը հաշվապահության մեջ ամենածավալունն ու բարդն է) վաճառվում է պատրաստի արտադրանքը, հաշվվում բոլոր տեսակի ծախսերն ու եկամուտները, ստանում կազմակերպության ֆինանսական արդյունքը (շահույթ կամ վնաս) և այդ ամենի հետ լրացվում են բոլոր անհրաժեշտ սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերը, գրանցամատյաններն ու հարկային մարմիններին ներկայացվող հաշվետվությունները:

 

Դասընթացները լինում են անհատական և խմբային: Փոքրաքանակ խմբերի (2-3 հոգի) նպատակը նաև խմբերում բարձր որակ ապահովելն է:

 

Կրթահամալիրում ուսուցանում են հաշվապահական 1C և Հ.Ծ. համակարգչային հաշվապահական ծրագրերը:


Վերապատրաստում ենք նաև գործող հաշվապահների:

 Ինչու° գրանցվել

 Կրթահամալիրում ուսուցանում են հաշվապահական 1C և Հ.Ծ. համակարգչային հաշվապահական ծրագրերը:
 Դասավանդում են գործող հաշվապահներ, որոնք աշխատում են 1С, ՀԾ -ՀԱՇՎԱՊԱՀ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ և ունեն աշխատանքային մեծ փորձ:
 Յուրաքանչյուր թեմայի վերջում անցկացվում են միջանկյալ թեստավորումներ գիտելիքների ստուգման և ամրապնդման նպատակով:
 ԾՐԱԳՐԵՐԸ տրամադրում ենք #ԱՆՎՃԱՐ սկավառակի տեսքով վերջին թարմացմամբ:
 ԳՈՐԾՈՒՄ Է ՀԵՏՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՊ ԵՎ ԱՋԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ:

 Ինչու° դիմել մեզ

 Education Center ուսումնական կենտրոնը շուրջ 10 տարի է, ինչ հանդիսանում է առաջատար կենտրոններից մեկը Երևանում: 
 ՄԻԱՅՆ մեզ մոտ փոքրաքանակ խմբերը (2-4) հոգի հնարավորություն են տալիս ապահովել բարձր էֆֆեկտիվություն և անհատական մոտեցում:
 Կենտրոնի դասախոսական կազմը համալրված է #ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳմասնագետներով, ովքեր ապահովում են բարձր մակարդակի, որակի ուսուցում և իրականացնում են խորհրդատվական ծառայություններ:
 Դասավանդում են գործող հաշվապահներ, որոնք աշխատում են 1С, ՀԾ -ՀԱՇՎԱՊԱՀ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ և ունեն աշխատանքային մեծ փորձ:

Դասերը շաբաթական 3 անգամ են 90 րոպե տևողությամբ: